Serieproduksjon

  • Mindre serier av komponenter, enten det er snakk om 2 eller 2000 enheter

  • Stål, rustfritt og aluminium