Stålkonstruksjoner

  • Utkragede bygningsdeler

  • Konstruksjoner til brakkerigger og anlegg

  • Mindre bærende stålkonstruksjoner

  • Heissjakter

  • Forsterkning med stål